k.ú.: 606693 - Tisová u Bohutína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539953 - Bohutín NUTS5 CZ020B539953
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 595358
zahrada 129 84183
travní p. 129 504375
lesní poz 8 217813
vodní pl. nádrž umělá 3 11312
vodní pl. tok přirozený 9 6632
vodní pl. zamokřená pl. 1 224
zast. pl. zbořeniště 2 213
zast. pl. 171 29324
ostat.pl. jiná plocha 57 61319
ostat.pl. manipulační pl. 1 188
ostat.pl. neplodná půda 31 107086
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 94
ostat.pl. ostat.komunikace 50 69195
Celkem KN 668 1687316
Par. DKM 668 1687316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 171
LV 230
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2006
DKM-KPÚ 08.07.2006 1:1000 01.08.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1824 28.12.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 17:43

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.