k.ú.: 606685 - Bohutín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539953 - Bohutín NUTS5 CZ020B539953
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 835344
zahrada 337 242931
ovoc. sad 1 4891
travní p. 238 987587
lesní poz 71 2998626
vodní pl. nádrž umělá 2 2023
vodní pl. rybník 1 4236
vodní pl. tok přirozený 27 40927
vodní pl. tok umělý 9 7392
vodní pl. zamokřená pl. 2 698
zast. pl. společný dvůr 6 577
zast. pl. zbořeniště 1 66
zast. pl. 376 98113
ostat.pl. jiná plocha 91 77978
ostat.pl. manipulační pl. 96 150912
ostat.pl. neplodná půda 43 50340
ostat.pl. ostat.komunikace 141 126186
ostat.pl. pohřeb. 2 3951
ostat.pl. silnice 6 35639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 21931
ostat.pl. zeleň 1 2557
Celkem KN 1574 5692905
Par. KMD 1574 5692905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 201
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 369
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 423
spoluvlastník 645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2010
KM-D 1:2000 01.09.2000 28.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 01.09.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.