k.ú.: 606570 - Bohuslavice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585092 - Bohuslavice u Zlína NUTS5 CZ0724585092
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1975754
zahrada 303 179642
ovoc. sad 10 39363
travní p. 743 1760613
lesní poz 192 3354868
vodní pl. tok přirozený 92 61219
vodní pl. zamokřená pl. 1 210
zast. pl. společný dvůr 1 355
zast. pl. zbořeniště 3 194
zast. pl. 427 104578
ostat.pl. jiná plocha 141 78003
ostat.pl. manipulační pl. 43 19676
ostat.pl. neplodná půda 227 220782
ostat.pl. ostat.komunikace 204 132655
ostat.pl. silnice 25 97025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10303
ostat.pl. zeleň 17 15692
Celkem KN 2584 8050932
EN 4 8454
PK 1033 3136368
Celkem ZE 1037 3144822
Par. KMD 1721 4246078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 263
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 414
byt.z. byt 19
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 20
LV 573
spoluvlastník 808

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:46

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.