k.ú.: 606570 - Bohuslavice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585092 - Bohuslavice u Zlína NUTS5 CZ0724585092
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1975754
zahrada 302 179475
ovoc. sad 9 35202
travní p. 747 1767919
lesní poz 192 3354868
vodní pl. tok přirozený 92 61219
vodní pl. zamokřená pl. 1 210
zast. pl. společný dvůr 1 355
zast. pl. zbořeniště 2 151
zast. pl. 427 104287
ostat.pl. jiná plocha 145 80447
ostat.pl. manipulační pl. 42 19087
ostat.pl. neplodná půda 225 216238
ostat.pl. ostat.komunikace 203 132767
ostat.pl. silnice 25 97025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10303
ostat.pl. zeleň 19 15692
Celkem KN 2587 8050999
EN 4 8454
PK 1033 3136368
Celkem ZE 1037 3144822
Par. KMD 1723 4246145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 262
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 413
byt.z. byt 19
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 20
LV 575
spoluvlastník 818

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 18:28

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.