k.ú.: 606561 - Bohuslavice nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557102 - Bohuslavice nad Vláří NUTS5 CZ0724557102
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 112191
zahrada 170 108652
ovoc. sad 8 16325
travní p. 877 3518372
lesní poz 373 2260699
vodní pl. tok přirozený 55 168300
vodní pl. zamokřená pl. 4 932
zast. pl. společný dvůr 2 320
zast. pl. zbořeniště 11 4036
zast. pl. 274 73988
ostat.pl. dráha 11 158071
ostat.pl. jiná plocha 102 81644
ostat.pl. manipulační pl. 75 25162
ostat.pl. neplodná půda 85 62945
ostat.pl. ostat.komunikace 152 221029
ostat.pl. silnice 12 29848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10229
ostat.pl. zeleň 4 681
Celkem KN 2325 6853424
Par. DKM 1029 4037190
Par. KMD 1296 2816234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 132
č.p. víceúčel 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 212
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 312
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.03.2019 1:1000 05.03.2019 *)
KMD 1:1000 25.10.2017
KM-D 1:2000 30.08.2002 05.03.2019
S-SK ŠS 1:2880 1828 30.08.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:12

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.