k.ú.: 606537 - Bohuslavice nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525880 - Bohuslavice NUTS5 CZ0715525880
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 621 2561137
zahrada 176 105782
travní p. 213 780302
lesní poz 63 104122
vodní pl. nádrž přírodní 2 53
vodní pl. nádrž umělá 2 4283
vodní pl. tok přirozený 17 53559
vodní pl. tok umělý 50 11134
vodní pl. zamokřená pl. 11 7283
zast. pl. zbořeniště 10 2573
zast. pl. 240 85541
ostat.pl. jiná plocha 95 47111
ostat.pl. manipulační pl. 46 33221
ostat.pl. neplodná půda 148 63209
ostat.pl. ostat.komunikace 92 57244
ostat.pl. silnice 4 48310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3651
ostat.pl. zeleň 1 42
Celkem KN 1792 3968557
Par. KMD 1792 3968557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.used 16
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 232
LV 299
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 22.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 03:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.