k.ú.: 606405 - Bohuňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595306 - Bohuňov NUTS5 CZ0635595306
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1859381
zahrada 167 61767
travní p. 226 594994
lesní poz les s budovou 3 185
lesní poz 84 330749
vodní pl. nádrž umělá 6 3877
vodní pl. rybník 2 2953
vodní pl. tok přirozený 7 2251
vodní pl. tok umělý 32 9510
zast. pl. zbořeniště 5 1040
zast. pl. 126 30262
ostat.pl. jiná plocha 38 17438
ostat.pl. manipulační pl. 7 6815
ostat.pl. neplodná půda 30 27756
ostat.pl. ostat.komunikace 132 60331
ostat.pl. silnice 5 27944
ostat.pl. zeleň 2 525
Celkem KN 1015 3037778
Par. KMD 1015 3037778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 127
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 175
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2017
KM-D 1:2000 01.01.2001 17.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.08.2019 13:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.