k.ú.: 606324 - Bohousová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581208 - Záchlumí NUTS5 CZ0534581208
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1309587
zahrada 154 89866
travní p. 278 1132602
lesní poz 148 2120600
vodní pl. tok přirozený 4 12821
zast. pl. zbořeniště 6 1809
zast. pl. 110 31031
ostat.pl. dráha 3 61480
ostat.pl. jiná plocha 70 24819
ostat.pl. manipulační pl. 7 6548
ostat.pl. ostat.komunikace 121 139172
ostat.pl. silnice 4 13166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 24807
ostat.pl. zeleň 40 35423
Celkem KN 1081 5003731
Par. DKM 471 3351694
Par. KMD 610 1652037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 103
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 171
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 16:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.