k.ú.: 606324 - Bohousová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581208 - Záchlumí NUTS5 CZ0534581208
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1309587
zahrada 154 89577
travní p. 279 1132691
lesní poz 149 2120595
vodní pl. tok přirozený 4 12821
zast. pl. zbořeniště 6 1809
zast. pl. 114 31106
ostat.pl. dráha 3 61480
ostat.pl. jiná plocha 71 24976
ostat.pl. manipulační pl. 7 6548
ostat.pl. ostat.komunikace 122 139160
ostat.pl. silnice 4 13166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 24807
ostat.pl. zeleň 40 35423
Celkem KN 1089 5003746
Par. DKM 472 3351842
Par. KMD 617 1651904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 105
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 171
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 27.09.2020 06:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička