k.ú.: 606286 - Zbenické Zlákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564559 - Bohostice NUTS5 CZ020B564559
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 10582
zahrada 9 3008
lesní poz 34 2443154
vodní pl. nádrž umělá 4 773184
vodní pl. tok přirozený 1 447
zast. pl. společný dvůr 2 1497
zast. pl. 57 24572
ostat.pl. dráha 2 31950
ostat.pl. jiná plocha 48 52116
ostat.pl. manipulační pl. 13 18845
ostat.pl. neplodná půda 10 34545
ostat.pl. ostat.komunikace 10 28028
ostat.pl. silnice 5 27781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 373
Celkem KN 203 3450082
Par. KMD 203 3450082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 4
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 54
LV 57
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 01:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.