k.ú.: 606278 - Kamenná u Bohostic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564559 - Bohostice NUTS5 CZ020B564559
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 344697
zahrada 49 40393
travní p. 107 211179
lesní poz 32 1424356
vodní pl. rybník 2 3201
vodní pl. tok přirozený 3 329
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 1 204
zast. pl. 26 12975
ostat.pl. jiná plocha 10 20874
ostat.pl. manipulační pl. 1 1373
ostat.pl. neplodná půda 22 10560
ostat.pl. ostat.komunikace 67 46603
Celkem KN 377 2116752
Par. KMD 377 2116752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.