k.ú.: 606251 - Raškov Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525804 - Bohdíkov NUTS5 CZ0715525804
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 302775
zahrada 121 93050
travní p. 266 692521
lesní poz 286 9980665
vodní pl. tok přirozený 17 30526
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 16 3823
zast. pl. 166 47431
ostat.pl. dráha 1 4521
ostat.pl. jiná plocha 62 65978
ostat.pl. manipulační pl. 28 25377
ostat.pl. neplodná půda 91 54256
ostat.pl. ostat.komunikace 86 74425
ostat.pl. pohřeb. 1 1321
ostat.pl. silnice 30 83537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1457
Celkem KN 1253 11461812
Par. KMD 1253 11461812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 177
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička