k.ú.: 606243 - Komňátka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525804 - Bohdíkov NUTS5 CZ0715525804
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 564925
zahrada 137 102048
travní p. 299 1555541
lesní poz 191 1254358
vodní pl. nádrž umělá 1 67
vodní pl. tok přirozený 3 9335
zast. pl. společný dvůr 2 2566
zast. pl. zbořeniště 7 691
zast. pl. 99 27824
ostat.pl. dráha 1 18303
ostat.pl. jiná plocha 38 195876
ostat.pl. manipulační pl. 2 464
ostat.pl. neplodná půda 124 70198
ostat.pl. ostat.komunikace 61 81819
ostat.pl. pohřeb. 1 1288
ostat.pl. silnice 2 13832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21530
Celkem KN 1045 3920665
Par. KMD 1045 3920665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 98
LV 143
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 03.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.09.2020 22:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička