k.ú.: 606235 - Raškov Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525804 - Bohdíkov NUTS5 CZ0715525804
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 600463
zahrada 114 46623
travní p. 130 161837
lesní poz 72 575151
vodní pl. tok přirozený 26 52569
zast. pl. společný dvůr 2 47
zast. pl. zbořeniště 17 1290
zast. pl. 93 30791
ostat.pl. dráha 1 20619
ostat.pl. jiná plocha 41 25188
ostat.pl. manipulační pl. 3 331
ostat.pl. neplodná půda 60 16319
ostat.pl. ostat.komunikace 37 24964
ostat.pl. silnice 3 15030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3360
Celkem KN 755 1574582
Par. KMD 755 1574582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 71
LV 105
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 03:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.