k.ú.: 606227 - Dolní Bohdíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525804 - Bohdíkov NUTS5 CZ0715525804
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 885019
zahrada 400 240471
ovoc. sad 1 4945
travní p. 412 1503542
lesní poz 386 5729020
vodní pl. tok přirozený 48 146129
zast. pl. společný dvůr 2 22
zast. pl. zbořeniště 14 4085
zast. pl. 359 113048
ostat.pl. dobývací prost. 2 15208
ostat.pl. dráha 4 122115
ostat.pl. jiná plocha 67 44767
ostat.pl. manipulační pl. 107 81644
ostat.pl. neplodná půda 230 152565
ostat.pl. ostat.komunikace 154 108330
ostat.pl. pohřeb. 2 3872
ostat.pl. silnice 49 96013
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4240
ostat.pl. zeleň 2 5582
Celkem KN 2540 9260617
Par. KMD 2540 9260617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 232
č.p. rod.rekr 11
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 351
byt.z. byt 22
obč.z. byt 2
Celkem JED 24
LV 453
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2011
S-SK ŠS 1835 01.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 14:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.