k.ú.: 606154 - Řeplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533980 - Bohdaneč NUTS5 CZ0205533980
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1004709
zahrada 30 14820
ovoc. sad 2 6064
travní p. 173 394815
lesní poz 31 2621008
vodní pl. rybník 1 26403
vodní pl. tok umělý 4 719
vodní pl. zamokřená pl. 2 8473
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 1 26
zast. pl. 40 18005
ostat.pl. jiná plocha 17 11860
ostat.pl. manipulační pl. 15 8626
ostat.pl. neplodná půda 12 7168
ostat.pl. ostat.komunikace 84 44620
ostat.pl. silnice 7 10993
ostat.pl. zeleň 6 1792
Celkem KN 574 4180114
Par. KMD 574 4180114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 58
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 20:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.