k.ú.: 606146 - Prostřední Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533980 - Bohdaneč NUTS5 CZ0205533980
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 1793956
zahrada 92 64009
ovoc. sad 3 9389
travní p. 118 337870
lesní poz 44 785151
vodní pl. nádrž umělá 14 9714
vodní pl. tok umělý 8 1688
zast. pl. společný dvůr 7 1338
zast. pl. zbořeniště 1 522
zast. pl. 89 46463
ostat.pl. jiná plocha 46 11246
ostat.pl. manipulační pl. 56 78934
ostat.pl. neplodná půda 43 20481
ostat.pl. ostat.komunikace 61 54491
ostat.pl. silnice 5 36186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1712
ostat.pl. zeleň 2 276
Celkem KN 961 3253426
Par. KMD 961 3253426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 89
LV 134
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.09.2020 15:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička