k.ú.: 606111 - Dvorecko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533980 - Bohdaneč NUTS5 CZ0205533980
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 81175
zahrada 7 7591
ovoc. sad 1 3696
travní p. 20 99258
lesní poz 26 707627
vodní pl. nádrž umělá 1 788
vodní pl. tok přirozený 1 489
vodní pl. tok umělý 8 3418
zast. pl. 8 4222
ostat.pl. jiná plocha 3 3506
ostat.pl. mez, stráň 1 770
ostat.pl. neplodná půda 13 9744
ostat.pl. ostat.komunikace 18 17114
Celkem KN 115 939398
Par. KMD 115 939398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 8
LV 9
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 02:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.