k.ú.: 606103 - Bohdaneč u Zbraslavic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533980 - Bohdaneč NUTS5 CZ0205533980
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 2238192
zahrada 166 109842
ovoc. sad 5 13882
travní p. 210 542027
lesní poz 67 842904
vodní pl. nádrž umělá 2 561
vodní pl. rybník 12 74462
vodní pl. tok přirozený 1 353
vodní pl. tok umělý 27 15475
vodní pl. zamokřená pl. 6 17107
zast. pl. společný dvůr 6 3399
zast. pl. zbořeniště 7 954
zast. pl. 248 86304
ostat.pl. dobývací prost. 43 62546
ostat.pl. jiná plocha 56 62693
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 44
ostat.pl. manipulační pl. 58 94539
ostat.pl. neplodná půda 122 74400
ostat.pl. ostat.komunikace 126 111960
ostat.pl. pohřeb. 1 3705
ostat.pl. silnice 17 43248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6703
ostat.pl. zeleň 5 2691
Celkem KN 1507 4407991
Par. KMD 1507 4407991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 245
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 253
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 12:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.