k.ú.: 606103 - Bohdaneč u Zbraslavic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533980 - Bohdaneč NUTS5 CZ0205533980
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 2233477
zahrada 171 109814
ovoc. sad 5 13777
travní p. 212 541743
lesní poz 67 842904
vodní pl. nádrž umělá 2 561
vodní pl. rybník 12 74462
vodní pl. tok přirozený 1 353
vodní pl. tok umělý 27 15475
vodní pl. zamokřená pl. 6 17107
zast. pl. společný dvůr 6 3399
zast. pl. zbořeniště 7 954
zast. pl. 247 85102
ostat.pl. dobývací prost. 43 62546
ostat.pl. jiná plocha 62 64650
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 44
ostat.pl. manipulační pl. 58 94360
ostat.pl. mez, stráň 1 175
ostat.pl. neplodná půda 122 74622
ostat.pl. ostat.komunikace 125 114986
ostat.pl. pohřeb. 1 3705
ostat.pl. silnice 17 43248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6703
ostat.pl. zeleň 6 3372
Celkem KN 1519 4407539
Par. KMD 1519 4407539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 244
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 254
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 02:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.