k.ú.: 605999 - Puchlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573531 - Puchlovice NUTS5 CZ0521573531
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 2052184
zahrada 67 47252
travní p. 70 198794
vodní pl. nádrž přírodní 5 7249
vodní pl. nádrž umělá 15 31307
vodní pl. tok přirozený 21 20875
vodní pl. tok umělý 1 1339
zast. pl. společný dvůr 1 401
zast. pl. zbořeniště 2 406
zast. pl. 70 36932
ostat.pl. jiná plocha 47 31779
ostat.pl. manipulační pl. 14 29267
ostat.pl. neplodná půda 1 314
ostat.pl. ostat.komunikace 46 42570
ostat.pl. silnice 12 18471
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3028
ostat.pl. zeleň 2 454
Celkem KN 684 2522622
Par. DKM 684 2522622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 69
LV 123
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.06.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.06.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.07.2019 07:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.