k.ú.: 605972 - Boharyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569887 - Boharyně NUTS5 CZ0521569887
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 3188609
zahrada 171 123775
ovoc. sad 22 93045
travní p. 247 524888
lesní poz 19 331478
vodní pl. nádrž přírodní 3 1241
vodní pl. nádrž umělá 1 2123
vodní pl. tok přirozený 92 34903
vodní pl. tok umělý 39 13725
vodní pl. zamokřená pl. 5 11281
zast. pl. společný dvůr 4 212
zast. pl. zbořeniště 2 260
zast. pl. 189 92460
ostat.pl. jiná plocha 51 36963
ostat.pl. manipulační pl. 27 36222
ostat.pl. neplodná půda 6 3774
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 763
ostat.pl. ostat.komunikace 59 61500
ostat.pl. pohřeb. 1 1618
ostat.pl. silnice 20 67865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9521
ostat.pl. zeleň 7 402
Celkem KN 1571 4636628
Par. DKM 1 418
Par. KMD 1570 4636210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 187
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 297
spoluvlastník 610

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 16:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.