k.ú.: 605867 - Horní Bobrová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595268 - Bobrová NUTS5 CZ0635595268
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 3357085
zahrada skleník-pařeniš. 1 51
zahrada 161 129371
travní p. 326 1546174
lesní poz 137 1011389
vodní pl. nádrž umělá 2 11340
vodní pl. rybník 10 18376
vodní pl. tok přirozený 45 68615
vodní pl. tok umělý 4 7661
zast. pl. zbořeniště 4 353
zast. pl. 234 100081
ostat.pl. jiná plocha 100 97158
ostat.pl. manipulační pl. 52 95610
ostat.pl. neplodná půda 53 95172
ostat.pl. ostat.komunikace 77 139283
ostat.pl. pohřeb. 1 4904
ostat.pl. silnice 55 105352
ostat.pl. zeleň 10 13418
Celkem KN 1552 6801393
Par. DKM 1417 6390446
Par. KMD 135 410947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 32
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 3
Celkem JED 13
LV 240
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2019 intravilán - nové mapování
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 03.11.2016 1:1000 03.11.2016 *)
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.05.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.