k.ú.: 605867 - Horní Bobrová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595268 - Bobrová NUTS5 CZ0635595268
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 3367227
zahrada 162 105325
travní p. 346 1550774
lesní poz 137 1011389
vodní pl. nádrž umělá 3 15041
vodní pl. rybník 4 11759
vodní pl. tok přirozený 45 67267
vodní pl. tok umělý 4 7661
zast. pl. zbořeniště 9 1672
zast. pl. 233 97657
ostat.pl. jiná plocha 114 75624
ostat.pl. manipulační pl. 85 110528
ostat.pl. neplodná půda 79 111169
ostat.pl. ostat.komunikace 96 144916
ostat.pl. pohřeb. 1 4903
ostat.pl. silnice 81 105370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1162
ostat.pl. zeleň 19 10372
Celkem KN 1718 6799816
Par. DKM 831 5903575
Par. KMD 135 410947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 32
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 3
Celkem JED 13
LV 239
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 03.11.2016 1:1000 03.11.2016 *)
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 25.05.2019 09:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.