k.ú.: 605859 - Dolní Bobrová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595268 - Bobrová NUTS5 CZ0635595268
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 3620641
zahrada 199 150517
ovoc. sad 3 40712
travní p. 267 1032103
lesní poz 120 1864223
vodní pl. nádrž umělá 2 58372
vodní pl. tok přirozený 51 49516
vodní pl. tok umělý 14 3703
vodní pl. zamokřená pl. 5 4741
zast. pl. společný dvůr 3 963
zast. pl. zbořeniště 4 301
zast. pl. 280 102955
ostat.pl. jiná plocha 113 116155
ostat.pl. manipulační pl. 32 43882
ostat.pl. neplodná půda 40 28825
ostat.pl. ostat.komunikace 119 171946
ostat.pl. pohřeb. 1 2473
ostat.pl. silnice 36 64634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26942
ostat.pl. zeleň 19 3998
Celkem KN 1653 7387602
Par. DKM 808 6772309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 162
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 275
LV 334
spoluvlastník 953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.05.2019 18:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.