k.ú.: 605841 - Bobnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537039 - Bobnice NUTS5 CZ0208537039
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 643
orná půda 197 6328478
zahrada 190 96955
ovoc. sad 2 8000
travní p. 8 15075
lesní poz 3 10197
vodní pl. nádrž umělá 7 5720
vodní pl. tok přirozený 9 14438
vodní pl. tok umělý 10 58200
vodní pl. zamokřená pl. 1 6618
zast. pl. zbořeniště 1 1970
zast. pl. 317 141464
ostat.pl. dráha 1 25145
ostat.pl. jiná plocha 53 78604
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 53
ostat.pl. manipulační pl. 41 49299
ostat.pl. neplodná půda 1 1040
ostat.pl. ostat.komunikace 71 171205
ostat.pl. silnice 27 177510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20363
ostat.pl. zeleň 27 187879
Celkem KN 973 7398856
Par. DKM 973 7398856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 220
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 309
LV 322
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2009
DKM-KPÚ 13.08.2007 1:1000 09.10.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1842 02.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 02:52

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.