k.ú.: 605832 - Bludovice u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 4052
orná půda 143 1556486
zahrada 339 267422
ovoc. sad 1 12804
travní p. 250 1149665
lesní poz 200 1680375
vodní pl. nádrž umělá 2 1183
vodní pl. rybník 1 1210
vodní pl. tok přirozený 12 57405
vodní pl. tok umělý 6 1264
zast. pl. společný dvůr 2 959
zast. pl. zbořeniště 4 1167
zast. pl. 335 97031
ostat.pl. dráha 2 15846
ostat.pl. jiná plocha 108 285985
ostat.pl. manipulační pl. 14 9790
ostat.pl. neplodná půda 41 32660
ostat.pl. ostat.komunikace 120 81763
ostat.pl. pohřeb. 1 1799
ostat.pl. silnice 6 68191
ostat.pl. zeleň 4 3980
Celkem KN 1595 5331037
Par. DKM 1595 5331037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 328
LV 375
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.1998 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1989 30.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 00:46

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.