k.ú.: 605816 - Bludov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525588 - Bludov NUTS5 CZ0715525588
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1446 7758863
zahrada skleník-pařeniš. 2 5300
zahrada 1159 714606
ovoc. sad 50 190075
travní p. 494 1467420
lesní poz les(ne hospodář) 12 29728
lesní poz školka 8 35245
lesní poz 402 3859716
vodní pl. nádrž přírodní 2 8976
vodní pl. nádrž umělá 2 1595
vodní pl. tok přirozený 112 231803
vodní pl. tok umělý 22 59165
vodní pl. zamokřená pl. 2 2445
zast. pl. společný dvůr 32 4487
zast. pl. zbořeniště 10 6762
zast. pl. 1265 366190
ostat.pl. dobývací prost. 1 11178
ostat.pl. dráha 24 165418
ostat.pl. jiná plocha 436 527444
ostat.pl. manipulační pl. 107 102916
ostat.pl. neplodná půda 138 111271
ostat.pl. ostat.komunikace 518 631978
ostat.pl. pohřeb. 1 10097
ostat.pl. silnice 83 176072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 37088
ostat.pl. zeleň 47 167073
Celkem KN 6386 16682911
Par. DKM 6386 16682911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 867
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 6
Celkem BUD 1237
byt.z. byt 115
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 120
LV 1551
spoluvlastník 2303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.10.2004 1:1000 19.10.2004 *)
DKM 1:1000 31.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1985 31.12.2003 intr. do 31.12.2003 extr. do 19.10.2004
S-SK ŠS 1:2880 1877 01.01.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 18:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.