k.ú.: 605751 - Hradiště u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557587 - Blovice NUTS5 CZ0324557587
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1836870
zahrada 182 139772
travní p. 99 890444
lesní poz 46 689457
vodní pl. nádrž umělá 7 6897
vodní pl. rybník 2 35749
vodní pl. tok přirozený 38 71892
zast. pl. zbořeniště 3 985
zast. pl. 256 85457
ostat.pl. dráha 1 14662
ostat.pl. jiná plocha 140 131525
ostat.pl. manipulační pl. 13 23876
ostat.pl. neplodná půda 47 50409
ostat.pl. ostat.komunikace 135 140864
ostat.pl. silnice 29 78152
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1567
ostat.pl. zeleň 97 314538
Celkem KN 1215 4513116
Par. DKM 1215 4513116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 166
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 251
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 11
LV 309
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2016
DKM 1:1000 19.11.2015
DKM 1:1000 19.11.2015
ZMVM 1:2000 01.11.1988 31.05.2016
Ins. A 1:2000 01.01.1964 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.