k.ú.: 605662 - Blíževedly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561410 - Blíževedly NUTS5 CZ0511561410
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 3721816
chmelnice 9 272537
zahrada 154 115997
travní p. mez, stráň 4 6089
travní p. 187 1789788
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 134 2146307
vodní pl. rybník 1 18893
vodní pl. tok přirozený 2 2623
vodní pl. tok umělý 4 32370
vodní pl. zamokřená pl. 20 82627
zast. pl. společný dvůr 1 330
zast. pl. zbořeniště 7 1232
zast. pl. 203 109599
ostat.pl. dráha 7 57526
ostat.pl. jiná plocha 79 33738
ostat.pl. manipulační pl. 45 54755
ostat.pl. neplodná půda 25 35106
ostat.pl. ostat.komunikace 104 204869
ostat.pl. pohřeb. 2 4024
ostat.pl. silnice 9 105916
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16713
ostat.pl. zeleň 32 143775
Celkem KN 1202 8956683
GP 2 5770
Celkem ZE 2 5770
Par. DKM 1202 8956683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 134
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 202
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 246
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2017
DKM-KPÚ 10.07.2007 1:1000 01.11.2007 *) Od-ověř TO. KPÚ.
FÚO 1:2000 31.12.1977 31.03.2017 Od-1977. FÚO 2 Doksy A, Dok.1977
THM-G 1:2000 31.12.1967 31.03.2017 Od-1967. Fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 06:54

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.