k.ú.: 605603 - Blízkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595250 - Blízkov NUTS5 CZ0635595250
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 935 5642707
zahrada 91 69891
travní p. 409 655232
lesní poz 152 1490742
vodní pl. nádrž umělá 2 18483
vodní pl. rybník 16 121745
vodní pl. tok přirozený 4 2043
vodní pl. tok umělý 117 34407
zast. pl. společný dvůr 1 112
zast. pl. zbořeniště 3 1233
zast. pl. 149 82076
ostat.pl. dálnice 2 19898
ostat.pl. jiná plocha 82 38601
ostat.pl. manipulační pl. 27 78775
ostat.pl. neplodná půda 89 46494
ostat.pl. ostat.komunikace 160 117094
ostat.pl. silnice 2 34518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5963
ostat.pl. zeleň 1 147
Celkem KN 2245 8460161
Par. KMD 2245 8460161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 32
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 148
LV 229
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.07.2019 00:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.