k.ú.: 605581 - Blešno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569879 - Blešno NUTS5 CZ0521569879
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 2362817
zahrada 158 94755
ovoc. sad 10 12073
travní p. 297 680361
lesní poz 105 291950
vodní pl. nádrž přírodní 1 1589
vodní pl. nádrž umělá 1 8821
vodní pl. tok přirozený 102 210895
vodní pl. tok umělý 21 10161
vodní pl. zamokřená pl. 74 45044
zast. pl. společný dvůr 2 367
zast. pl. 216 93343
ostat.pl. dráha 10 35080
ostat.pl. jiná plocha 30 9857
ostat.pl. manipulační pl. 37 33918
ostat.pl. neplodná půda 24 38200
ostat.pl. ostat.komunikace 178 128161
ostat.pl. silnice 16 40085
ostat.pl. zeleň 23 11285
Celkem KN 1553 4108762
Par. DKM 1553 4108762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 148
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 6
Celkem BUD 201
byt.z. byt 6
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 16
Celkem JED 26
LV 301
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2017
DKM 1:1000 01.09.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.09.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 26.08.2019 07:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.