k.ú.: 605565 - Dolní Rozsíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595241 - Blažkov NUTS5 CZ0635595241
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1505264
zahrada 38 21820
ovoc. sad 2 7395
travní p. 54 373111
lesní poz 24 455505
vodní pl. nádrž umělá 4 3680
vodní pl. tok přirozený 1 4723
vodní pl. zamokřená pl. 4 4165
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 49 28699
ostat.pl. jiná plocha 24 7472
ostat.pl. manipulační pl. 5 8487
ostat.pl. neplodná půda 16 5032
ostat.pl. ostat.komunikace 55 33991
ostat.pl. silnice 23 18435
Celkem KN 408 2477874
Par. KMD 408 2477874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 49
LV 56
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 17:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička