k.ú.: 605557 - Blažkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595241 - Blažkov NUTS5 CZ0635595241
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 3023328
zahrada 96 81344
ovoc. sad 8 47242
travní p. 68 483086
lesní poz 106 958652
vodní pl. nádrž umělá 13 38447
vodní pl. rybník 1 1574
vodní pl. tok přirozený 10 32910
vodní pl. tok umělý 4 3292
zast. pl. 134 66836
ostat.pl. jiná plocha 47 33496
ostat.pl. manipulační pl. 15 23307
ostat.pl. neplodná půda 10 4517
ostat.pl. ostat.komunikace 78 77442
ostat.pl. pohřeb. 1 411
ostat.pl. silnice 18 65189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4220
ostat.pl. zeleň 17 5146
Celkem KN 715 4950439
PK 2 154
GP 221 2435452
Celkem ZE 223 2435606
Par. DKM 521 1517952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.used 26
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 127
LV 142
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2020 OO mapováním - lesy
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.08.2022 05:58

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.