k.ú.: 605557 - Blažkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595241 - Blažkov NUTS5 CZ0635595241
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 3027157
zahrada 95 81344
ovoc. sad 8 47242
travní p. 68 483323
lesní poz 106 958652
vodní pl. nádrž umělá 13 38447
vodní pl. rybník 1 1574
vodní pl. tok přirozený 10 32910
vodní pl. tok umělý 4 3292
zast. pl. 133 66589
ostat.pl. jiná plocha 44 30968
ostat.pl. manipulační pl. 15 23307
ostat.pl. neplodná půda 10 4517
ostat.pl. ostat.komunikace 77 75919
ostat.pl. pohřeb. 1 411
ostat.pl. silnice 18 65189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4220
ostat.pl. zeleň 17 5378
Celkem KN 692 4950439
PK 2 154
GP 223 2501649
Celkem ZE 225 2501803
Par. DKM 517 1517952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 26
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 126
LV 133
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2020 OO mapováním - lesy
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.10.2020 07:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička