k.ú.: 605557 - Blažkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595241 - Blažkov NUTS5 CZ0635595241
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 3040508
zahrada 84 74060
ovoc. sad 8 43785
travní p. 75 474638
lesní poz 137 962213
vodní pl. nádrž umělá 9 37219
vodní pl. rybník 1 1542
vodní pl. tok přirozený 11 32457
vodní pl. tok umělý 4 3292
zast. pl. zbořeniště 5 521
zast. pl. 132 69825
ostat.pl. dobývací prost. 4 768
ostat.pl. jiná plocha 25 30975
ostat.pl. manipulační pl. 16 22892
ostat.pl. neplodná půda 12 7041
ostat.pl. ostat.komunikace 77 79562
ostat.pl. pohřeb. 1 457
ostat.pl. silnice 10 61132
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3250
ostat.pl. zeleň 15 4984
Celkem KN 694 4951121
PK 28 198736
GP 226 2508117
Celkem ZE 254 2706853
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.used 27
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 29
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 128
LV 132
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 05:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.