k.ú.: 605531 - Blažim nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530310 - Neveklov NUTS5 CZ0201530310
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 540 2139452
zahrada 61 56317
ovoc. sad 3 8438
travní p. 138 240168
lesní poz 341 2404890
vodní pl. nádrž přírodní 3 521
vodní pl. tok přirozený 1 90942
vodní pl. tok umělý 1 287
vodní pl. zamokřená pl. 5 10391
zast. pl. společný dvůr 3 79
zast. pl. zbořeniště 1 102
zast. pl. 63 37040
ostat.pl. jiná plocha 92 51673
ostat.pl. manipulační pl. 22 17747
ostat.pl. neplodná půda 94 147755
ostat.pl. ostat.komunikace 61 76981
ostat.pl. silnice 3 42343
Celkem KN 1432 5325126
Par. KMD 1432 5325126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 62
LV 103
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2010
S-SK GS 1824 06.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička