k.ú.: 605468 - Blažejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561711 - Blažejov NUTS5 CZ0313561711
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1310848
zahrada 165 108539
travní p. 131 705446
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 134 954415
vodní pl. nádrž přírodní 1 4553
vodní pl. rybník 17 99216
vodní pl. tok přirozený 10 19305
vodní pl. tok umělý 2 1422
vodní pl. zamokřená pl. 8 44942
zast. pl. 237 45634
ostat.pl. dráha 20 47850
ostat.pl. jiná plocha 154 95558
ostat.pl. manipulační pl. 25 12152
ostat.pl. mez, stráň 1 124
ostat.pl. neplodná půda 81 97573
ostat.pl. ostat.komunikace 58 45158
ostat.pl. pohřeb. 1 1766
ostat.pl. silnice 17 50145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26801
ostat.pl. zeleň 6 708
Celkem KN 1172 3672194
Par. DKM 307 2119065
Par. KMD 865 1553129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 219
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2013
DKM-KPÚ 23.11.2009 1:1000 15.01.2010 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 13.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 18:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička