k.ú.: 605450 - Blazice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 542318 - Blazice NUTS5 CZ0721542318
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 2657175
zahrada 130 148175
ovoc. sad 6 20807
travní p. 103 271545
lesní poz 55 332144
vodní pl. nádrž umělá 2 2767
vodní pl. tok přirozený 28 55561
vodní pl. tok umělý 2 1479
vodní pl. zamokřená pl. 1 1621
zast. pl. zbořeniště 5 1093
zast. pl. 140 55870
ostat.pl. jiná plocha 60 16380
ostat.pl. manipulační pl. 36 33854
ostat.pl. neplodná půda 20 28821
ostat.pl. ostat.komunikace 133 126371
ostat.pl. pohřeb. 1 2279
ostat.pl. silnice 19 36250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3065
ostat.pl. zeleň 1 1352
Celkem KN 1038 3796609
Par. DKM 10 11785
Par. KMD 1028 3784824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 126
LV 187
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2013
KM-D 1:2000 22.02.2000 04.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 22.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 17:58

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.