k.ú.: 605433 - Blatno u Podbořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566004 - Blatno NUTS5 CZ0424566004
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 3722965
chmelnice 2 1784
zahrada 193 126205
ovoc. sad 10 75418
travní p. 50 205457
lesní poz 41 1357561
vodní pl. nádrž přírodní 5 340088
vodní pl. tok přirozený 23 37800
vodní pl. tok umělý 8 5062
vodní pl. zamokřená pl. 1 9610
zast. pl. společný dvůr 22 13107
zast. pl. zbořeniště 4 1541
zast. pl. 266 102614
ostat.pl. dráha 8 89849
ostat.pl. jiná plocha 113 182853
ostat.pl. manipulační pl. 29 40202
ostat.pl. neplodná půda 11 57054
ostat.pl. ostat.komunikace 88 126391
ostat.pl. pohřeb. 2 2077
ostat.pl. silnice 14 63763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10798
ostat.pl. zeleň 4 1432
Celkem KN 1097 6573631
Par. DKM 1097 6573631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 260
byt.z. byt 34
Celkem JED 34
LV 287
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 07.09.2012
Ost. 1:2000 01.01.1971 18.11.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 07.09.2012
Ost. 1:2000 01.01.1971 18.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 30.09.2020 19:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička