k.ú.: 605395 - Mezihoří u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 7047
zahrada 11 4063
travní p. 281 820050
lesní poz les(ne hospodář) 67 2206435
lesní poz 33 87064
vodní pl. nádrž umělá 1 1026
vodní pl. tok přirozený 4 9228
zast. pl. společný dvůr 7 1666
zast. pl. zbořeniště 6 1157
zast. pl. 130 18241
ostat.pl. jiná plocha 32 44246
ostat.pl. manipulační pl. 2 1159
ostat.pl. neplodná půda 131 75983
ostat.pl. ostat.komunikace 74 64518
ostat.pl. silnice 2 11943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 66 26401
ostat.pl. zeleň 3 440
Celkem KN 851 3380667
Par. DKM 851 3380667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 98
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 129
LV 164
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 28.03.2011 měřítko pro intravilán 1:2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 23.09.2020 13:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička