k.ú.: 605352 - Bečov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 63537
zahrada 20 9338
travní p. 115 1200312
lesní poz les s budovou 2 61
lesní poz les(ne hospodář) 49 4808396
lesní poz 120 4472061
vodní pl. nádrž umělá 5 59526
vodní pl. tok přirozený 19 53254
vodní pl. tok umělý 5 1276
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 14 5195
zast. pl. 54 16475
ostat.pl. jiná plocha 35 17843
ostat.pl. manipulační pl. 5 3612
ostat.pl. neplodná půda 36 85694
ostat.pl. ostat.komunikace 51 62929
ostat.pl. silnice 5 91044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 21085
Celkem KN 550 10971666
Par. DKM 550 10971666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 54
LV 72
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 27.09.2011 jen extravilán
Ost. 1:2000 27.06.1979 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 23.09.2020 22:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička