k.ú.: 605344 - Blatnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586056 - Blatnička NUTS5 CZ0645586056
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 5459821
vinice 135 436033
zahrada 301 93791
ovoc. sad 35 87912
travní p. 218 947643
lesní poz les(ne hospodář) 15 207504
lesní poz 186 712866
vodní pl. nádrž přírodní 1 5001
vodní pl. nádrž umělá 10 166044
vodní pl. rybník 1 14908
vodní pl. tok přirozený 11 35697
vodní pl. tok umělý 9 16433
vodní pl. zamokřená pl. 1 3903
zast. pl. společný dvůr 26 3731
zast. pl. zbořeniště 16 2066
zast. pl. 307 108617
ostat.pl. jiná plocha 124 106616
ostat.pl. manipulační pl. 100 48453
ostat.pl. neplodná půda 20 8720
ostat.pl. ostat.komunikace 142 264208
ostat.pl. pohřeb. 2 2127
ostat.pl. silnice 6 75952
ostat.pl. skládka 1 3277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6416
ostat.pl. zeleň 3 2702
Celkem KN 2375 8820441
Par. DKM 1438 8461828
Par. KMD 937 358613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 58
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 283
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 9
Celkem JED 21
LV 482
spoluvlastník 665

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2010
DKM-KPÚ 19.11.2007 1:1000 19.11.2007 *) část k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.09.2010 KPÚ na části k.ú. - extravilán. S-SK Sv.Štěpán jen intravilán k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 29.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička