k.ú.: 604984 - Blanice u Mladé Vožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552704 - Mladá Vožice NUTS5 CZ0317552704
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1146
orná půda 127 1682584
zahrada 31 41303
travní p. mez, stráň 2 4146
travní p. 153 820457
lesní poz 22 96007
vodní pl. nádrž umělá 2 7979
vodní pl. rybník 7 91550
vodní pl. tok přirozený 10 13552
vodní pl. tok umělý 5 1230
vodní pl. zamokřená pl. 11 29190
zast. pl. 104 54234
ostat.pl. jiná plocha 73 47289
ostat.pl. manipulační pl. 17 60252
ostat.pl. mez, stráň 20 16429
ostat.pl. neplodná půda 11 9754
ostat.pl. ostat.komunikace 58 57605
ostat.pl. pohřeb. 1 676
ostat.pl. silnice 4 40398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 339
ostat.pl. zeleň 43 19289
Celkem KN 706 3095409
Par. KMD 706 3095409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 102
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 150
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2016
KM-D 1:2000 13.06.2000 09.05.2016
S-SK GS 1:2880 1830 13.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička