k.ú.: 604968 - Blahutovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 3524983
zahrada 130 154551
travní p. 123 440661
lesní poz 118 818711
vodní pl. nádrž přírodní 7 4318
vodní pl. nádrž umělá 2 6966
vodní pl. tok přirozený 17 17890
vodní pl. tok umělý 12 5171
zast. pl. zbořeniště 6 2177
zast. pl. 99 56047
ostat.pl. dráha 4 43454
ostat.pl. jiná plocha 92 84501
ostat.pl. manipulační pl. 24 28646
ostat.pl. neplodná půda 16 12016
ostat.pl. ostat.komunikace 60 48970
ostat.pl. silnice 20 53416
Celkem KN 976 5302478
Par. DKM 976 5302478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 97
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 155
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1995 10.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2019 14:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.