k.ú.: 604895 - Bítovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 505005 - Bítovany NUTS5 CZ0531505005
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 2444725
zahrada 254 165771
ovoc. sad 16 52428
travní p. 92 183521
lesní poz les s budovou 2 79
lesní poz 86 131907
vodní pl. nádrž přírodní 1 1230
vodní pl. nádrž umělá 12 29234
vodní pl. rybník 15 88931
vodní pl. tok přirozený 61 44850
vodní pl. tok umělý 2 32
zast. pl. společný dvůr 1 499
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 259 98805
ostat.pl. dráha 2 18151
ostat.pl. jiná plocha 75 25554
ostat.pl. manipulační pl. 10 25965
ostat.pl. neplodná půda 55 30644
ostat.pl. ostat.komunikace 131 77300
ostat.pl. pohřeb. 1 4420
ostat.pl. silnice 9 50630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13549
ostat.pl. zeleň 8 1510
Celkem KN 1614 3489806
Par. KMD 1614 3489806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 406
spoluvlastník 873

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
KM-D 23.12.2000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 07.06.2020 00:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.