k.ú.: 604895 - Bítovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 505005 - Bítovany NUTS5 CZ0531505005
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2445494
zahrada 253 165367
ovoc. sad 16 52428
travní p. 93 184368
lesní poz les s budovou 2 79
lesní poz 86 131907
vodní pl. nádrž přírodní 1 1230
vodní pl. nádrž umělá 12 29234
vodní pl. rybník 15 88931
vodní pl. tok přirozený 61 44850
vodní pl. tok umělý 2 32
zast. pl. společný dvůr 1 499
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 254 98417
ostat.pl. dráha 2 18151
ostat.pl. jiná plocha 73 24678
ostat.pl. manipulační pl. 10 25965
ostat.pl. neplodná půda 55 30644
ostat.pl. ostat.komunikace 131 77375
ostat.pl. pohřeb. 1 4420
ostat.pl. silnice 9 50630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13549
ostat.pl. zeleň 8 1510
Celkem KN 1604 3489829
Par. KMD 1604 3489829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 248
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 398
spoluvlastník 861

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
KM-D 23.12.2000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 20:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.