k.ú.: 604712 - Bílý Újezd u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576107 - Bílý Újezd NUTS5 CZ0524576107
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 2602621
zahrada 156 135656
ovoc. sad 2 14328
travní p. 102 462439
lesní poz 28 134432
vodní pl. nádrž přírodní 4 4609
vodní pl. nádrž umělá 1 1064
vodní pl. rybník 1 2055
vodní pl. tok přirozený 3 14943
vodní pl. tok umělý 4 13085
zast. pl. zbořeniště 2 757
zast. pl. 213 112274
ostat.pl. dráha 1 989
ostat.pl. jiná plocha 49 38862
ostat.pl. manipulační pl. 41 29377
ostat.pl. neplodná půda 1 140
ostat.pl. ostat.komunikace 86 146411
ostat.pl. pohřeb. 1 3111
ostat.pl. silnice 14 88459
Celkem KN 1038 3805612
Par. DKM 627 3544423
Par. KMD 411 261189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 48
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 204
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 261
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.07.2015
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
DKM-KPÚ 26.10.2009 1:1000 27.10.2009 *) část při KPÚ Hroška
S-SK GS 1:2880 1840 24.07.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.09.2020 23:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.