k.ú.: 604526 - Včelary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592030 - Bílovice NUTS5 CZ0722592030
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 373615
zahrada 144 101933
travní p. 107 177145
vodní pl. tok přirozený 18 17124
vodní pl. tok umělý 1 135
zast. pl. zbořeniště 10 1927
zast. pl. 138 42689
ostat.pl. jiná plocha 28 10476
ostat.pl. manipulační pl. 2 1397
ostat.pl. neplodná půda 5 3727
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27091
ostat.pl. silnice 8 4031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2737
Celkem KN 676 764027
Par. DKM 1 122
Par. KMD 675 763905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 120
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 137
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 210
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.