k.ú.: 604526 - Včelary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592030 - Bílovice NUTS5 CZ0722592030
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 373791
zahrada 143 102017
travní p. 107 177145
vodní pl. tok přirozený 18 17124
vodní pl. tok umělý 1 135
zast. pl. zbořeniště 10 1927
zast. pl. 136 42429
ostat.pl. jiná plocha 28 10476
ostat.pl. manipulační pl. 2 1397
ostat.pl. neplodná půda 5 3727
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27091
ostat.pl. silnice 8 4031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2737
Celkem KN 673 764027
Par. DKM 1 122
Par. KMD 672 763905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 135
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 211
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 01:20

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.