k.ú.: 604470 - Bílovec-Horní Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1245024
zahrada 3 2325
travní p. 53 209790
lesní poz 101 243556
vodní pl. tok umělý 13 3751
zast. pl. 3 2282
ostat.pl. jiná plocha 5 3217
ostat.pl. manipulační pl. 1 733
ostat.pl. neplodná půda 12 7634
ostat.pl. ostat.komunikace 38 24128
ostat.pl. pohřeb. 3 1990
ostat.pl. silnice 2 11985
ostat.pl. zeleň 1 84
Celkem KN 382 1756499
Par. KMD 382 1756499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 3
LV 68
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 24.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.09.2020 05:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.