k.ú.: 604445 - Bílovec-Dolní Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 580588
zahrada 2 2544
travní p. 16 52032
lesní poz 38 1462366
vodní pl. nádrž umělá 1 12593
vodní pl. tok přirozený 4 3397
vodní pl. zamokřená pl. 1 5844
zast. pl. 6 1296
ostat.pl. jiná plocha 12 14904
ostat.pl. manipulační pl. 1 216
ostat.pl. neplodná půda 7 2716
ostat.pl. ostat.komunikace 30 40627
Celkem KN 129 2179123
Par. KMD 129 2179123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 6
LV 15
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 24.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:28

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.