k.ú.: 604429 - Bílovec-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 1292233
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 1165 589330
travní p. 312 889868
lesní poz 28 89766
vodní pl. nádrž umělá 14 53472
vodní pl. tok přirozený 21 34060
vodní pl. tok umělý 7 3549
vodní pl. zamokřená pl. 2 3491
zast. pl. společný dvůr 21 6422
zast. pl. zbořeniště 16 3431
zast. pl. 1948 431801
ostat.pl. dráha 3 24923
ostat.pl. jiná plocha 377 150292
ostat.pl. manipulační pl. 134 252934
ostat.pl. neplodná půda 54 30374
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1385
ostat.pl. ostat.komunikace 350 235533
ostat.pl. pohřeb. 1 20490
ostat.pl. silnice 53 79710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 41240
ostat.pl. zeleň 118 124968
Celkem KN 4988 4359290
Par. DKM 4988 4359290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 100
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 45
č.p. rod.dům 858
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 548
bez čp/če jiná st. 162
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če rod.rekr 37
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 49
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1927
byt.z. byt 848
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 9
byt.z. rozest. 10
obč.z. byt 31
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 917
LV 2322
spoluvlastník 3923

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2008
Ins. A 1:1000 31.12.1926 01.12.2008 reambulace v r. 1974
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:42

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".