k.ú.: 604402 - Bílov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 546984 - Bílov NUTS5 CZ0804546984
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 5706634
zahrada 223 185045
ovoc. sad 1 4172
travní p. 124 793899
lesní poz 137 2137965
vodní pl. nádrž umělá 4 30110
vodní pl. tok přirozený 3 9020
vodní pl. tok umělý 4 14987
zast. pl. zbořeniště 3 360
zast. pl. 253 98424
ostat.pl. dálnice 4 193584
ostat.pl. jiná plocha 168 440650
ostat.pl. manipulační pl. 22 36932
ostat.pl. neplodná půda 60 108308
ostat.pl. ostat.komunikace 185 451030
ostat.pl. pohřeb. 1 3075
ostat.pl. silnice 22 103372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20905
ostat.pl. zeleň 16 71044
Celkem KN 1576 10409516
Par. DKM 1575 10409484
Par. KMD 1 32
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 157
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 251
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 356
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2018 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ)
DKM-KPÚ 11.02.2012 1:1000 11.04.2012 *)
KMD 1:1000 13.12.2011 19.11.2018
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 27.09.2020 06:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička