k.ú.: 604399 - Bílov v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530239 - Bílov NUTS5 CZ0325530239
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 3429534
zahrada 67 41993
travní p. 144 898902
lesní poz 103 1381163
vodní pl. nádrž umělá 4 2478
vodní pl. tok přirozený 14 17639
zast. pl. 87 70156
ostat.pl. jiná plocha 30 22493
ostat.pl. manipulační pl. 84 45607
ostat.pl. neplodná půda 30 29257
ostat.pl. ostat.komunikace 70 239927
ostat.pl. silnice 8 39113
ostat.pl. zeleň 3 334
Celkem KN 819 6218596
Par. DKM 491 6004307
Par. KMD 328 214289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 83
LV 107
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.03.2018
KMD 1:1000 10.08.2015
S-SK GS 1:2880 1839 20.03.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 27.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička