k.ú.: 604372 - Bílkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546127 - Dačice NUTS5 CZ0313546127
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 849 3647911
zahrada 144 56899
ovoc. sad 1 1879
travní p. 395 704805
lesní poz 265 1362116
vodní pl. nádrž umělá 2 7337
vodní pl. rybník 4 12400
vodní pl. tok přirozený 62 27894
vodní pl. tok umělý 19 9945
zast. pl. společný dvůr 13 2286
zast. pl. 217 91893
ostat.pl. jiná plocha 54 22415
ostat.pl. manipulační pl. 77 110001
ostat.pl. neplodná půda 165 117267
ostat.pl. ostat.komunikace 117 100450
ostat.pl. pohřeb. 2 1315
ostat.pl. silnice 3 48348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6541
ostat.pl. zeleň 1 2008
Celkem KN 2397 6333710
Par. KMD 2397 6333710
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 9
Celkem JED 27
LV 270
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.09.2020 15:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička