k.ú.: 604194 - Bílichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 535125 - Bílichov NUTS5 CZ0203535125
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 1181289
chmelnice 11 23322
zahrada 232 115026
ovoc. sad 29 61375
travní p. 51 29030
lesní poz les s budovou 2 21
lesní poz 113 10369995
vodní pl. rybník 15 54001
vodní pl. tok přirozený 47 14850
vodní pl. zamokřená pl. 1 196
zast. pl. společný dvůr 16 2211
zast. pl. zbořeniště 4 1858
zast. pl. 342 71823
ostat.pl. jiná plocha 60 13549
ostat.pl. manipulační pl. 10 10388
ostat.pl. neplodná půda 118 27296
ostat.pl. ostat.komunikace 142 145869
ostat.pl. pohřeb. 2 948
ostat.pl. silnice 10 43644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 94 41342
ostat.pl. zeleň 9 2194
Celkem KN 1681 12210227
Par. KMD 1681 12210227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 197
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 336
LV 417
spoluvlastník 601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 12.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.09.2020 05:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.