k.ú.: 604186 - Bílenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 2444125
zahrada 115 86843
ovoc. sad 3 6702
travní p. 258 1086065
lesní poz 126 616535
vodní pl. nádrž přírodní 1 2252
vodní pl. rybník 3 124995
vodní pl. tok umělý 129 34931
zast. pl. zbořeniště 3 662
zast. pl. 120 55883
ostat.pl. jiná plocha 96 75910
ostat.pl. manipulační pl. 2 31752
ostat.pl. neplodná půda 228 128384
ostat.pl. ostat.komunikace 76 77729
ostat.pl. silnice 11 32059
ostat.pl. zeleň 2 436
Celkem KN 1583 4805263
Par. KMD 1583 4805263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 76
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 120
LV 174
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.05.2019 19:05

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.